Dánta, le Séamas Cain

as an abhainn   MMM = lus ceolta


   MMM = ar an each


   MMM = feithid cloig


   MMM = ag an gcloch


   MMM = ag an gcraiceann


   MMM = feithid carraigeacha


   MMM = frog duine


   MMM = ag an gcosán


   MMM = ag an gceann


   MMM = iasc bóthair


   MMM = lus dúl


   MMM = an breac


   MMM = feithid cnoc


   MMM = lus cos


   MMM = feithid craobhacha


   MMM = an bruach


   MMM = éisc bliana


   MMM = ag an gcoinneal


   MMM = lus cúnna


   MMM = lus bó


   MMM = frog bord


   MMM = an choill


   MMM = an chraobh


   MMM = ag an mbeoir


   MMM = feithid binne


   MMM = ag an gcat


   MMM = an bhlaosc


   MMM = an deoch


   MMM = ag an mbás


   MMM = ag an gcasúr


   MMM = lus dorn


   MMM = lus cloig


   MMM = ag an deoir


   MMM = ag an gcogadh


   MMM = ag an gcrann


   MMM = ag an mbeach


   MMM = coinneal.coillte.bás


   MMM = coillte.ceobhrán.bás


   MMM = coinneal.casúr.bás


   MMM = casúr.carraig.bás


   MMM = bruach.buidéal.bás


   MMM = buidéal.braon.bás


   MMM = buidéal.bealach.bás


   MMM = ag an mbéar


   MMM = ag an gcarraig


   MMM = ag an mbád


   MMM = ag an gclog


   MMM = feithid bádóra


   MMM = ag an gcaora


   MMM = an dán


   MMM = an chruach


   MMM = an chráin


   MMM = an craiceann


   MMM = ag an mballa


   MMM = lus aislinge


   MMM = feithid aislinge


   MMM = iasc aislinge


   MMM = frog aislinge


   MMM = as an duine


   MMM = lus creasa


   MMM = lus cloch


   MMM = feithid cloch


   MMM = iasc cloch


   MMM = éisc bróige


   MMM = feithid básanna


   MMM = feithid dánta


   MMM = lus dánta


   MMM = loscán cnó


   MMM = ag an gcuan


   MMM = ag an gceol


   MMM = ag an áit


   MMM = lus deor


   MMM = feithid deor


   MMM = iasc deor


   MMM = feithid doirn


   MMM = ag an mbruach


   MMM = ag an gcú


   MMM = ag an dán


   MMM = lus ceann


   MMM = iasc beach


   MMM = feithid craoibhe


   MMM = ag an mbinn


   MMM = ag an dúil


   MMM = ag an gceo


   MMM = lus deoire


   MMM = feithid deoire


   MMM = frog deoire


   MMM = éisc deoire


   MMM = lus bealaí


   MMM = feithid bealaí


   MMM = ag an gcrann


   MMM = ag an mbuachaill


   MMM = ag an gcraiceann


   MMM = lus ceonna


   MMM = feithid ceonna


   MMM = an t-each


   MMM = lus amanna


   MMM = feithid amanna


   MMM = loscán amanna


   MMM = iasc amanna


   MMM = lus buachaillí


   MMM = feithid buachaillí


   MMM = an chaora


   MMM = frog cnoic


   MMM = lus cnoic


   MMM = ag an doras


   MMM = ag an mblaosc


   MMM = ag an mbuidéal


   MMM = ag an gcnó


   MMM = lus cogaidh


   MMM = feithid cogaidh


   MMM = frog cogaidh


   MMM = iasc cogaidh


   MMM = feithid dáin


   MMM = lus dáin


   MMM = lus cuanta


   MMM = feithid cuanta


   MMM = loscán cuanta


   MMM = iasc cuanta


   MMM = feithid carraige


   MMM = lus an bhéir


   MMM = éisc an bhéir


   MMM = an bhliain


   MMM = feithid casúr


   MMM = lus casúr


   MMM = iasc casúr


   MMM = frog casúr


   MMM = ag an mbois


   MMM = an t-anam


   MMM = lus cosáin


   MMM = frog cosáin


   MMM = ag an dorn


   MMM = ag an mbóthar


   MMM = an bhinn


   MMM = ag an gcois


   MMM = ag an gcráin


   MMM = an t-athair


   MMM = an cuan


   MMM = lus daoine


   MMM = feithid daoine


   MMM = éisc daoine


   MMM = loscán daoine


   MMM = frog craobhacha


   MMM = iasc craobhacha


   MMM = ag an gcrios


   MMM = ag an mbraon


   MMM = an choinneal


   MMM = lus dánta


   MMM = feithid dánta


   MMM = frog dánta


   MMM = éisc dánta


   MMM = lus craicinn


   MMM = feithid craicinn


   MMM = frog craicinn


   MMM = iasc craicinn


   MMM = lus cú


   MMM = ag an mbreac


   MMM = an t-airgead


   MMM = lus dúile


   MMM = feithid dúile


   MMM = loscán dúile


   MMM = éisc dúile


   MMM = feithid crainn


   MMM = frog crainn


   MMM = lus cruaiche


   MMM = feithid cruaiche


   MMM = iasc cruaiche


   MMM = ag an gcoill


   MMM = lus báid


   MMM = feithid báid


   MMM = loscán báid


   MMM = lus bric


   MMM = feithid bric


   MMM = frog bric


   MMM = lus cat


   MMM = feithid cat


   MMM = frog cat


   MMM = feithid bláthanna


   MMM = loscán bláthanna


   MMM = eacha


   MMM = an doras


   MMM = lus aille


   MMM = feithid aille


   MMM = loscán aille


   MMM = éisc aille


   MMM = lus clog


   MMM = feithid clog


   MMM = frog clog


   MMM = iasc clog


   MMM = ag an gcuan


   MMM = ag an mbliain


   MMM = ag an mbádóir


   MMM = lus cogaí


   MMM = feithid cogaí


   MMM = loscán cogaí


   MMM = éisc cogaí


   MMM = lus ceoil


   MMM = feithid ceoil


   MMM = frog ceoil


   MMM = iasc ceoil


   MMM = an bhó


   MMM = lus aimsire


   MMM = feithid aimsire


   MMM = loscán aimsire


   MMM = éisc aimsire


   MMM = ag an gcnoc


   MMM = lus cloiche


   MMM = feithid cloiche


   MMM = frog cloiche


   MMM = éisc cloiche


   MMM = ag an mbord


   MMM = lus caorach


   MMM = feithid caorach


   MMM = frog caorach


   MMM = ag an deoch


   MMM = lus ballaí


   MMM = feithid ballaí


   MMM = loscán ballaí


   MMM = éisc ballaí


   MMM = lus cuain


   MMM = feithid cuain


   MMM = frog cuain


   MMM = an bheoir


   MMM = lus cránacha


   MMM = feithid cránacha


   MMM = frog cránacha


   MMM = iasc cránacha


   MMM = lus casúr


   MMM = feithid casúr


   MMM = loscán casúr


   MMM = iasc casúr


   MMM = lus each


   MMM = feithid each


   MMM = frog each


   MMM = iasc each


   MMM = lus abhann


   MMM = feithid abhann


   MMM = frog abhann


   MMM = éisc abhann


   MMM = ag an mbia


   MMM = lus cait


   MMM = feithid cait


   MMM = loscán cait


   MMM = feithid bianna


   MMM = frog bianna


   MMM = ag an mbealach


   MMM = feithid coille


   MMM = frog coille


   MMM = éisc coille


   MMM = lus beann


   MMM = feithid beann


   MMM = loscán beann


   MMM = feithid coillte


   MMM = frog coillte


   MMM = iasc coillte


   MMM = feithid cnónna


   MMM = loscán cnónna


   MMM = iasc cnónna


   MMM = lus cuanta


   MMM = feithid cuanta


   MMM = frog cuanta


   MMM = an bheach


   MMM = lus blaoscanna


   MMM = feithid blaoscanna


   MMM = frog blaoscanna


   MMM = éisc blaoscanna


   MMM = lus coinnle


   MMM = feithid coinnle


   MMM = frog coinnle


   MMM = iasc coinnle


   MMM = lus craicne


   MMM = feithid craicne


   MMM = frog craicne


   MMM = iasc craicne


   MMM = lus an bháis


   MMM = feithid an bháis


   MMM = loscán an bháis


   MMM = éisc an bháis


   MMM = ag an mbó


   MMM = lus coise


   MMM = feithid coise


   MMM = frog coise


   MMM = éisc coise


   MMM = ag an gcraobh


   MMM = ag an mbláth


   MMM = ag an mbróig


   MMM = lus cránach


   MMM = feithid cránach


   MMM = loscán cránach


   MMM = éisc cránach


   MMM = lus cúnna


   MMM = feithid cúnna


   MMM = frog cúnna


   MMM = iasc cúnna


   MMM = lus cosán


   MMM = feithid cosán


   MMM = iasc cosán


   MMM = lus dúl


   MMM = feithid dúl


   MMM = frog dúl


   MMM = iasc dúl


   MMM = feithid criosanna


   MMM = éisc criosanna


   MMM = ag an gcruach


   MMM = lus buidéal


   MMM = feithid buidéal


   MMM = frog buidéal


   MMM = iasc buidéal


   MMM = lus bruach


   MMM = feithid bruach


   MMM = loscán bruach


   MMM = éisc bruach


   MMM = an charraig


   MMM = clocha


   MMM = lus dí


   MMM = feithid dí


   MMM = frog dí


   MMM = éisc dí


   MMM = feithid dorais


   MMM = loscán dorais


   MMM = éisc dorais


   MMM = lus dorn


   MMM = feithid dorn


   MMM = loscán dorn


   MMM = iasc dorn


   MMM = feithid crann


   MMM = loscán crann


   MMM = iasc crann


   MMM = fuip tamaill


   MMM = lus tamaill


   MMM = feithid tamaill


   MMM = frog tamaill


   MMM = éisc tamaill


   MMM = tuar ceatha


   MMM = an ceann


   MMM = an duine


   MMM = an clog